ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu, ALICI'nın, SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda talep ettiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmet / hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. İşbu Ön Bilgilendirme Formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu hizmeti / hizmetleri onayladığı takdirde hizmet konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini, doğru bilgiler vererek işlem gerçekleştireceğini, ALICI tarafından platforma eklenen ve tanıtılan tüm içerik, bilgi ve gerçekleşen tanıtıma ait tüm sorumluluğun ALICI'ya ait olacağını ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. ALICI, dijital ürünün/ürünlerin kullanımı ve sonuçları dahil tüm sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET / HİZMETLER BİLGİLERİ

2.1. SATICI'ya ait internet sitesi, içeriklerin eklenerek tanıtıldığı ve reklamının yapıldığı çevrimiçi bir tanıtım platformudur.

2.2. SATICI, platform sağlayıcıdır ve yayıncı ile görüntüleyici kullanıcıları birleştiren altyapıyı sağlar. SATICI, ALICI tarafından yayınlanan içeriklere ait reklam saati, IP adresi, kullanıcı kodu ile beraber istatistiklerini kayıt altına alır. Bu bilgiler dijital reklam hizmetinin ispatı niteliğinde olup ALICI, bu konuda bilgilendirildiğini ve verilerin doğruluğunu peşinen kabul eder.

2.3. ALICI tarafından alınan "Dijital Reklam Hizmeti" SATICI'ya ait internet sitesindeki kullanıcı hesabına bakiye olarak eklenir. ALICI, eklediği bakiye ile görsel reklam öğeleri (Banner) ekleyebilir, dijital içerikleri yayınlamak ve tanıtmak üzere kullanılan reklam kredisi edinebilir, içerik tanıtımını hızlandırmak için avantajlar sağlayan Premium hesap türüne süreli olarak sahip olabilir, SATICI'ya ait internet sitesi içerisinde dijital olarak hizmet ve/veya ürünler alarak dijital reklam hizmetini kullanabilir.

2.4. SATICI tarafından sunulan hizmet türü dijital reklam hizmetidir ve platformun kullanılması reklam kredileri ile ücretlendirilir. Kredi miktarları ALICI tarafından içerik ekleme sırasında önceden belirlenir. ALICI tercih ettiğinde bu kredi miktarlarını içerik ekleme sonrasında değiştirebilir.

2.5. Hizmet / Hizmetlerin temel özellikleri (türü, adedi, miktarı) SATICI'ya ait internet sitesinde yer almaktadır.

2.6. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

2.7. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Sipariş No Hizmet Miktar Tutar (KDV Dahil)
Dijital Reklam Hizmeti 1 Adet 00,00 TL


Ödeme Şekli : Finans kuruluşları aracılığı ile online ödeme
Teslimat Şekli : internet sitesi üzerinden dijital olarak sunulur
Fatura Adresi :
Sözleşme Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 07/06/2023
3. SATICI BİLGİLERİ ( Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır. Bilgiler SATICI beyanıdır. )
Ünvanı :
Adres :
Telefon :
Eposta :
4. ALICI BİLGİLERİ ( Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır. Bilgiler ALICI beyanıdır. )
Hizmeti Alan Kişi :
Teslimat Adresi :
Telefon :
Eposta / Kullanıcı Adı : /
5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın, Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, alınacak hizmete / hizmetlere ait temel özellikleri, hizmetin / hizmetlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Sözleşme konusu her bir hizmet tutarı, ödeme işleminin tamamlanmasına müteakip kullanılmak üzere ALICI'nın, SATICI'ya ait internet sitesine kayıt olduğu kullanıcı hesabına bakiye olarak aktarılır. Ödeme işlemi tamamlandığı halde ALICI'nın kullanıcı hesabına erişmeyen bakiyeler hususunda SATICI'ya ait internet sitesinden iletişime geçerek destek talep edebilir veya iadesi konusunda destek alabilir.

5.3. SATICI, sözleşme konusu hizmetin sağlanabilmesi adına platform sağlamayı, ALICI'nın içerik tanıtımı yapması adına içerik ekleyebileceği alanlar sunmayı, görsel materyal içeren reklam alanlarını sunmayı ve hizmet süresince bu alanların belirtilen kurallar dahilinde olması şartı ile aktif olacağını, hizmetin / hizmetlerin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan hizmetin gerçekleştirilmesine engel olan kural ve şartların bulunması durumunda hizmet süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirerek hizmetin iptalini veya düzeltilmesini talep edebilir. ALICI, hizmet içeriklerinin kural ve şartlara uygun olduğunu ve uygun olmaması halinde gerekli düzeltmeleri yapacağını, SATICI tarafından engel görülmesi halinde hizmet içeriğinin iptal edilerek yayından kaldırılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. SATICI, hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması, SATICI'ya ait internet sitesinde belirtilen kural ve şartlara uygun olmaması, SATICI tarafından içeriğin uygun olmadığının tespit edilmesi halinde bu durumu 7 gün içinde ALICI tarafından belirtilen eposta adresine yazılı olarak bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. ALICI, sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve / veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI'nın sözleşme konusu hizmet teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. SATICI, ödeme alımında finans kuruluşlarından ödeme hizmeti alır. Kredi kartı veya banka hesap bilgileri SATICI tarafından görülmez ve saklanmaz. Sözleşme konusu hizmetin ödemesine ilişkin finans kuruluşu komisyonu veya kesintiler, ödeme sırasında SATICI tarafından karşılanır, iadelerde ise kesintiler ve komisyonlar ALICI'ya yansıtılır. ALICI, sözleşme konusu hizmetin iptal veya iadesi durumunda ödeme alımında kullanılan finans kuruluşu tarafından yansıtılmış ise komisyon veya kesinti tutarını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve / veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da hizmetin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve / veya hizmeti engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI'dan talep etme hakkına haizdir.

6. CAYMA HAKKI VE İADE KOŞULLARI

6.1. ALICI, sözleşme tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI'ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

6.2. ALICI, sözleşme tarihinden itibaren cayma hakkını kullandığı tarihe kadar aldığı hizmet tutarına ek olarak finans kuruluşu tarafından komisyon veya kesinti uygulanmış ise bu tutarın, iade edilecek tutardan düşüleceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. SATICI, sözleşme tarihinden itibaren ALICI'nın cayma hakkını kullandığı tarihe kadar aldığı hizmet tutarını doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde belirlemeyi ve ALICI'ya bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, SATICI tarafından belirlenen hizmet tutarını peşinen kabul eder.

6.4. ALICI'nın finans kuruluşları aracılığı ile online yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, hizmetin iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde iade edilir. ALICI, SATICI tarafından iade edilen tutarın ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın iadesinden sonra ALICI'nın hesaplarına yansıması halinin tamamen finans kuruluşunun işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

SATICI :

ALICI :

TARİH (Gün/Ay/Yıl) : 07/06/2023