MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u,
YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ni (RG:27.11.2014/29188),
HİZMET : Bir ücret karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye dijital reklam hizmeti platformu sağlayanı,
ALICI : Bir hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE : SATICI'ya ait https://youtubeabone.com internet sitesini,
ÇEVRİMİÇİ : Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma halini,
TARAFLAR : SATICI ve ALICI'yı,
SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
İÇERİK : ALICI tarafından seçilen ve/veya sahip olunan her türlü dijital reklam öğesini, sosyal medya hesabını, sosyal medya dijital materyalini ve/veya tanıtmak istediği her tür dijital ürünü,
PLATFORM : ALICI'nın içeriklerini tanıtabildiği ve reklamını yaptığı SATICI'ya ait internet sitesi sistemini,
ONLİNE ÖDEME : E-tahsilat, internetten tahsilat, sanal pos ve benzeri isimlerle de adlandırılan ve internet ortamında kredi kartı veya benzeri araçlar ile yapılan ödeme yöntemini,
2. KONU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, ALICI'nın, SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda talep ettiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmet / hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesini kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu hizmet hakkında bilgilendirildiğini, onayladığını, hizmet konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. TARAFLAR
İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır;
A. SATICI ( Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır. Bilgiler SATICI beyanıdır. )
Ünvanı : youtubeabone.com
Vergi Dairesi / Vergi Numarası : ###
Adres : ###
Telefon (Whatsapp) : ###
Eposta : hizmet@youtubeabone.com
B. ALICI ( Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır. Bilgiler ALICI beyanıdır. )
Hizmeti Alan Kişi : ###
Teslimat Adresi : ###
Telefon : ###
Eposta / Kullanıcı Adı / IP Adresi : ### / ### / 0.0.0.0
İşbu sözleşme, ALICI'nın, SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda talep ettiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmet / hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. İşbu Ön Bilgilendirme Formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu hizmeti / hizmetleri onayladığı takdirde hizmet konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini, doğru bilgiler vererek işlem gerçekleştireceğini, ALICI tarafından platforma eklenen ve tanıtılan tüm içerik, bilgi ve gerçekleşen tanıtıma ait tüm sorumluluğun ALICI'ya ait olacağını ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. ALICI, dijital ürünün/ürünlerin kullanımı ve sonuçları dahil tüm sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET / HİZMETLER BİLGİLERİ

4.1. SİTE, içeriklerin eklenerek tanıtıldığı, sosyal hesaplar için istatistik arttıracak paketlerin yer aldığı ve reklamının yapıldığı çevrimiçi bir tanıtım platformudur.

4.2. SATICI, platform sağlayıcıdır ve yayıncı ile görüntüleyici kullanıcıları birleştiren altyapıyı sağlar. SATICI, ALICI tarafından yayınlanan içeriklere ait reklam saati, IP adresi, kullanıcı kodu ile beraber istatistiklerini kayıt altına alır. Bu bilgiler dijital reklam hizmetinin ispatı niteliğinde olup ALICI, bu konuda bilgilendirildiğini ve verilerin doğruluğunu peşinen kabul eder.

4.3. ALICI tarafından alınan "Bakiye Yükleme" SATICI'ya ait internet sitesindeki kullanıcı hesabına bakiye olarak eklenir. ALICI, eklediği bakiye ile görsel reklam öğeleri (Banner) ekleyebilir, dijital içerikleri yayınlamak ve tanıtmak üzere kullanılan reklam kredisi edinebilir, içerik tanıtımını hızlandırmak için avantajlar sağlayan Premium hesap türüne süreli olarak sahip olabilir, SATICI'ya ait internet sitesi içerisinde dijital olarak hizmet ve/veya ürünler alarak dijital reklam hizmetini kullanabilir.

4.4. SATICI tarafından sunulan hizmet türü dijital reklam hizmetidir ve platformun kullanılması reklam kredileri ile ücretlendirilir. Kredi miktarları ALICI tarafından içerik ekleme sırasında önceden belirlenir. ALICI tercih ettiğinde bu kredi miktarlarını içerik ekleme sonrasında değiştirebilir.

4.5. Hizmet / Hizmetlerin temel özellikleri (türü, adedi, miktarı) SİTE`de yer almaktadır.

4.6. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.7. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Sipariş No Hizmet Miktar Tutar (KDV Dahil)
0 Bakiye Yükleme 1 Adet 0 TL


Ödeme Şekli : Finans kuruluşları aracılığı ile online ödeme
Teslimat Şekli : SİTE üzerinden dijital olarak sunulur
Fatura Adresi : ###
Sözleşme Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 18/07/2024
5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın, Mesafeli Satış Sözleşmesini elektronik ortamda teyit etmesi, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, alınacak hizmete ait temel özellikleri, hizmetin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Sözleşme konusu her bir hizmet tutarı, ödeme işleminin tamamlanmasına müteakip kullanılmak üzere ALICI'nın, SATICI'ya ait internet sitesine kayıt olduğu kullanıcı hesabına bakiye olarak aktarılır. Ödeme işlemi tamamlandığı halde ALICI'nın kullanıcı hesabına erişmeyen bakiyeler hususunda SATICI'ya ait internet sitesinden iletişime geçerek destek talep edebilir veya iadesi konusunda destek alabilir.

5.3. SATICI, sözleşme konusu hizmetin sağlanabilmesi adına platform sağlamayı, ALICI'nın içerik tanıtımı yapması adına içerik ekleyebileceği alanlar sunmayı, görsel materyal içeren reklam alanlarını sunmayı ve hizmet süresince bu alanların belirtilen kurallar dahilinde olması şartı ile aktif olacağını, hizmetin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan hizmetin gerçekleştirilmesine engel olan kural ve şartların bulunması durumunda hizmet süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirerek hizmetin iptalini veya düzeltilmesini talep edebilir. ALICI, hizmet içeriklerinin kural ve şartlara uygun olduğunu ve uygun olmaması halinde gerekli düzeltmeleri yapacağını, SATICI tarafından engel görülmesi halinde hizmet içeriğinin iptal edilerek yayından kaldırılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. SATICI, hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması, SATICI'ya ait internet sitesinde belirtilen kural ve şartlara uygun olmaması, SATICI tarafından içeriğin uygun olmadığının tespit edilmesi halinde bu durumu 7 gün içinde ALICI tarafından belirtilen eposta adresine yazılı olarak bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. ALICI, sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu Mesafeli Satış Sözleşmesini elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve / veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI'nın sözleşme konusu hizmet teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. SATICI'nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, eposta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden eposta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI'ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI'nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5.8. ALICI ile hizmet satışı esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI'ya tesliminden evvel, hizmet satışında kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, hizmet satışında kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI'dan talep edebilir. ALICI'nın talebe konu bilgi / belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede hizmet dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, hizmeti iptal etme hakkını haizdir.

5.9. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI'nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.10. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.

5.11. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (çoklu hesap, makro, otomatik tıklayıcı, spam, virüs, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

5.12. SATICI'ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI'nın kendi kontrolünde olmayan ve / veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve / veya işlettiği başka web sitelerine ve / veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI'ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

5.13. SATICI'ya ait internet sitesinin üzerinde gerçekleştirilen tüm tanıtım ve reklam faaliyetleri ALICI sorumluluğunda olup, SATICI bu faaliyetlerden doğan sonuçlardan sorumlu tutulamaz. SATICI platform sağlama ve bu platformu işletme, kullanıma sunma sorumluluğundadır. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kullanması ile tüm sorumluluğu baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.

5.14. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine ve mesafeli satış sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.15. SATICI, ödeme alımında finans kuruluşlarından ödeme hizmeti alır. Kredi kartı veya banka hesap bilgileri SATICI tarafından görülmez ve saklanmaz. Sözleşme konusu hizmetin ödemesine ilişkin finans kuruluşu komisyonu veya kesintiler, ödeme sırasında SATICI tarafından karşılanır, iadelerde ise kesintiler ve komisyonlar ALICI'ya yansıtılır. ALICI, sözleşme konusu hizmetin iptal veya iadesi durumunda ödeme alımında kullanılan finans kuruluşu tarafından yansıtılmış ise komisyon veya kesinti tutarını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.16. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve / veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da hizmetin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve / veya hizmeti engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI'dan talep etme hakkına haizdir.

6. HİZMET SÜREKLİLİĞİ

6.1. SİTE taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir.
SİTE'nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır.
Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. SİTE , herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta yada sms ile kullanıcılarına bildirilecektir.
Yenilenmiş güncel kullanım şartları, SİTE`de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve SİTE hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri SİTE ya da mobil uygulamasına göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın SİTE tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

6.2. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren SİTE sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

7. CAYMA HAKKI VE İADE KOŞULLARI

7.1. ALICI, sözleşme tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI'ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

7.2. ALICI, sözleşme tarihinden itibaren cayma hakkını kullandığı tarihe kadar aldığı hizmet tutarına ek olarak finans kuruluşu tarafından komisyon veya kesinti uygulanmış ise bu tutarın, iade edilecek tutardan düşüleceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. SATICI, sözleşme tarihinden itibaren ALICI'nın cayma hakkını kullandığı tarihe kadar aldığı hizmet tutarını doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde belirlemeyi ve ALICI'ya bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, SATICI tarafından belirlenen hizmet tutarını peşinen kabul eder.

7.4. ALICI'nın finans kuruluşları aracılığı ile online yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, hizmetin iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde iade edilir. ALICI, SATICI tarafından iade edilen tutarın ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın iadesinden sonra ALICI'nın hesaplarına yansıması halinin tamamen finans kuruluşunun işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini elektronik ortamda online ödeme olarak yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL'nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00 (üçbin) TL' nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00 (üçbin) TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

10. YÜRÜRLÜK
10 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, 18/07/2024 tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI : youtubeabone.com

ALICI : ###